Info Detective Company s.r.o.

 • nám.14. října 1307 / 2, PRAHA 5 - Smíchov, 150 00
 • Pondělí až pátek: - 9:00 až 15:00
 • Mobil: +420 774 980 828 NONSTOP HOTLINE
 • Tel.: +420 257 325 117
 • Fax: +420 257 326 716
 • Email: info@idcpraha.eu
mapa praha

Expozitura pro Moravskoslezský kraj

 • 9. května 11, Krnov, 794 01
 • Mobil: +420 777 166 187
 • Mobil: +420 775 559 107
 • Tel: +420 552 304 018
 • Email: info@pohledavky111.cz

mapa krnov


Ostrava

 • Lorišova 431/4, Ostrava - Kunčičky
 • Tel. +420 602 766 187
 • Email: info@pohledavky111.cz

mapa ostrava

Lobby training centre - Opava

 • Hrnčířská 1, Opava 1, 74601
 • Tel: +420910440782 od 8 - 15 hod.
 • Tel: Hot - line +420776202647
 • Email: info@infodetective.eu
mapa opava

Hradec Králové - Franšíza

 • Československé armády 287
 • 500 02 Hradec Králové 2
 • Tel: +420 774 33 44 22
 • Email: benesova@infodetective.eu
mapa hradec


Pobočka Slovensko

 • Sesterská společnost
 • Nitra
 • Slovensko
mapa slovensko

Pobočka Rakousko

 • Sesterská společnost
 • Wien
 • Rakousko
mapa krnov


Sekce pohledávky, faktoring-forfaiting, krizové řešení firem Tel.: +420 777 166 187
Sekce detektivní a informační služby Tel.: +420 774 980 828

Schůzky je možné také dohodnout v kancelářích naších dceřiných společností v Ostravě, Opavě a Havířově nebo také v zahraničí v Bulharsku, Izraeli, Makedonii a Francii.

Naší pracovníci Vás mohou také navštívit kdekoliv u Vás!

Ověření naší certifikace je možné u České komory detektivních služeb,Hospodářské komory ČR a Evropské komise I.K.D.

Čísla průkazů vedoucích pracovníků: 0107,0108 vydané ČKDS ČR.

společnost spis. zn. oddíl C 1 3 9 4 8 5 vedená u Městského soudu v Praze

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) takto:

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

1.Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2.V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“